Tag: Discrimination

8 November 2019

Transgender discrimination in The Netherlands

Before I start on the topic of discrimination, let me start with some Dutch law 101 😉 Article 1 of the Dutch constitution states“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.“,which roughly (Google) translates into:“All those in the Netherlands are treated equally in the […]